Miljö & Kvalitet

Krav på trygga och energisnåla hissar

Samhällsutvecklingen ställer nya och höga krav på hissanläggningar. De ska vara energisnåla och samtidigt trygga, eftersom alltfler äldre bor kvar längre i sina lägenheter. 

Batteri lagrar energi, utjämnar förbrukning och säkrar driften

Vår lösning är en batteribackup. Med batteriet kan vi säkra driften även vid elavbrott och ta tillvara den bromsenergi, som annars skulle ha blivit till spillvärme. Batteriet utjämnar hissens energiförbrukning vilket gör att det räcker med en matning på endast 230VAC, 1-fas, 10A i stället för 400VAC, 3-fas, 25A som en traditionell hiss kräver. 

Solceller för ytterligare energibesparing

Det finns även möjlighet att koppla solceller till systemet för att ytterligare minska hissens behov av matning från elnätet.

 

Ta kontakt med oss så berättar vi mer. 

 

Här nedan finns länkar till dokument om vår kvalitets- och miljöpolicy

 

  Kvalitetspolicy  Miljöpolicy  ISO9001  ISO14001

Copyright © 2019 SCT HISS AB