Hisservice, modernisering och ombyggnationer av hissar

Modernisering HISS och kompletta ombyggnationer

Vi hjälper gärna till när din hiss behöver moderniseras. Vi gör allt från enklare moderniseringar i form av nytt apparatskåp och korginredning till kompletta ombyggnader där vi river ut allt och monterar en ny modern hiss och hissmaskin i det befintliga hisschaktet.

Bygg om utan att kompRomissa om kvalitet och korgstorlek

Att riva ut och montera nytt har många fördelar speciellt om det är en hydraulhiss som ska ersättas. Då är vår egenutvecklade ryggsäcksram mycket lämplig eftersom den är särskilt utvecklad för att ersätta gamla hydraulhissar med en modern och energisnål linhiss utan att minska på korgstorleken.

 

 

Modernisering av hiss: Här är en bild före samt efter ombyggnad.

 

Bild på hissmaskin i schakttoppen.

 

Copyright © 2019 SCT HISS AB