Service och reparation

Löpande underhåll, felavhjälpning, jour och besiktningsassistans

En hissanläggning behöver kontinuerlig tillsyn och underhåll för att garantera optimal driftsäkerhet. 

Vi har utvecklat en flexibel organisation för att hjälpa till med allt från planerat underhåll till akut 

felavhjälpning på alla förekommande fabrikat. av hissanläggningar:

 

  • Planerad service och underhåll - vi sköter all service och underhåll efter schema. 
  • Reparationer - vi reparerar fel på alla förekommande fabrikat. 
  • Akut felavhjälpning - vid akuta problem har vi välutrustade jourbilar snabbt på plats. 
  • Hissjour - vi åtar oss jourbevakning av hjälptelefon. 
  • Bevakning av service- och underhållsschema - vi ser till att alla åtgärder sker i rätt tid. 
  • Besiktning - vi assisterar vid besiktningar med nödvändig dokumentation mm.

 

Service- och underhållsavtal

Tillsammans tar vi fram ett service- och underhållavtal, som passar dina behov och förutsättningar. 

 

Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

 

Copyright © 2019 SCT HISS AB