MODERNA OCH DRIFTSÄKRA HISSAR

 Effektiva - mer hissyta för givet schakt.

♦ Flexibla - anpassade efter förutsättningar och behov.

♦ Driftsäkra - stannar inte vid elavbrott.

♦ Energisnåla - återanvänd bromsenergi och solceller.

Installation, drift och service av kundanpassade lösningar

Behöver du en behovsanpassad, driftsäker och energieffektiv hisslösning för din fastighet? 

Våra nya hissar är helt anpassade efter dina behov, ger mer korgyta för givet schakt, stannar inte vid elavbrott och återanvänder bromsenergi i effektiva batterier. Energi som annars hade gått till spillo. Det går även att koppla solceller till anläggningen för ytterligare energibesparingar. Vi övervakar systemet och håller reda på service och besiktningar. 

 

För ert befintliga hissbestånd erbjuder vi service med digitala serviceprotokoll och löpande åter-koppling angående era hissars skick och servicebehov.

 

När det sedan är dags så gör vi allt från enklare moderniseringar som tex. nytt styrsystem och hydraulik till kompletta ombyggnader där vi river ut allt och monterar en ny modern hiss och hissmaskin i det befintliga hisschaktet.

 

 

Personlig och engagerad service

Kontakta oss så berättar vi mer! 

 

VARUMÄRKEN

Vi arbetar med alla typer av varumärken för hissar men har speciellt fokus på Kone, Schindler, Otis, Söderlunds, Inliftor.

AKTUELLT

Läs vår broschyr

Copyright © 2022 SCT HISS AB